06 51 25 05 69
info@vandamadvies.nl

Resultaatgerichte re-integratie, dat loont!

  • U bent werkgever en u heeft te maken met een langdurig zieke werknemer die gere-integreerd moet worden naar een nieuwe passende functie in- of buiten uw bedrijf?
  • U twijfelt over de toekomstige inzetbaarheid van uw werknemer binnen uw bedrijf?

VanDamAdvies staat voor:

Persoonlijke aanpak – Noord-Holland – Dichtbij – Transparant – Resultaat dat staat!